14 december 2021

Problemen bij regionale vervoerders voorgelegd aan Tweede Kamer

De reisassistentie is niet op orde en in veel regionale treinen is geen toegankelijk toilet aanwezig.
Dat staat in het rapport over regionale vervoerders.
Ieder(in) heeft deze problemen samen met partners aangekaart bij de Tweede Kamer in een algemeen overleg over het spoor.

De twee problemen bij de regionale vervoerders zijn blootgelegd door onderzoek.
Elke 5 jaar onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de toegankelijkheid van het spoor in Nederland.
De resultaten staan in het Actualisatierapport Toegankelijkheid Spoor 2021.

Ontbrekende reisassistentie
Het rapport laat zien dat regionale vervoerders niet op alle stations waar ze stoppen reisassistentie aanbieden.
NS biedt dit momenteel ook nog niet aan op alle stations, maar gaat dit wel doen vóór 2025.
Om te zorgen dat echt iedereen mee kan met de trein moet dezelfde afspraak met regionale vervoerders in het bestuursakkoord worden gemaakt.

Gebrek aan toiletten
Het feit dat er in sommige regionale treinlijnen nog geen toilet zit is een ander groot probleem voor de 3,5 miljoen mensen met buik- of blaasproblemen.
Zij kunnen en durven alleen te reizen wanneer er in de trein een toilet beschikbaar is.
Er moet dus een toegankelijk toilet komen in elke trein.
Alleen zo kan deze grote groep met de trein reizen.

We vragen de staatssecretaris om deze twee specifieke problemen op te lossen door maatregelen op te nemen in het Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV.
Hier wordt momenteel aan gewerkt.

Bron: Ieder(in)