4 september 2020

Manifest: meebeslissen moet de norm worden

Nieuw beleid en nieuwe voorzieningen moeten standaard ontwikkeld worden in samenspraak met de mensen om wie het gaat en hun organisaties.
Dat is de boodschap van het Manifest meedenken en meebeslissen, dat is vastgesteld op de Nieuwjaarsbijeenkomst van Ieder(in), Mind en de Patiëntenfederatie Nederland.
Op de Nieuwjaarsbijeenkomst in januari bespraken ongeveer 200 genodigden de stand van zaken vijf jaar na de decentralisaties.

Ze constateerden dat veel regelingen en voorzieningen nog steeds niet passend zijn.
Dat komt omdat ze vaak worden ontwikkeld zonder de mensen om wie het gaat en hun organisaties te raadplegen.
Het gevolg is onnodige regeldruk, gebrek aan maatwerk en veel onvrede bij de beoogde doelgroepen.

Bron: Iederin