22 februari 2019

Meedenken met website simpelstemmen.nl

Medewerkers Andries, Eelco en Jacqueline hebben advies gegeven over een website over stemmen.
Selma maakte de website www.simpelstemmen.nl als afstudeeropdracht. 

Mensen met een verstandelijke beperking moeten hun stem uit kunnen brengen bij verkiezingen.
Er moet toegankelijke informatie zijn voor hen, om dit goed te kunnen doen.
Deze informatie moet toegespitst zijn op mensen die door een verstandelijke beperking meer moeite hebben dan andere mensen om informatie te verwerken.
De informatie moet daarom toegankelijk geschreven zijn. Zo nodig voorzien van beeld, geluid of film.
Het moet overzichtelijk gerangschikt zijn en een duidelijke bewegwijzering hebben.

Daarom is deze website gemaakt.
Op www.simpelstemmen.nl staat:

  • toegankelijke informatie over de politiek
  • wat de verkiezingen inhouden
  • een politiek ABC met tips over stemmen
  • en een quiz om je kennis te testen
  • een kopje met contact.

Dit zegt Selma
“Zojuist heb ik bericht gekregen van school dat ik mijn afstudeerproject heb afgerond met een 7,8.
Volgende week is mijn eindpresentatie en dan ben ik geslaagd.”

De website kan je bezoeken op www.simpelstemmen.nl.