12 april 2023

Meehelpen op een stembureau

Woensdag 15 maart hebben een paar medewerkers van de LFB Assen meegeholpen op een stembureau. Dit was een project vanuit de stichting Prokkel.
Ze zaten allemaal op verschillende stembureaus in Drenthe.

Er kwamen veel mensen en iedereen was tevreden. Het was een leuke ervaring om te mogen doen vonden ze.
Deze mensen hadden ook allemaal een maatje bij zich.
Een maatje is iemand waar ze op terug konden vallen. Samen keken we of de stembureaus toegankelijk waren voor iedereen.

Hierin kun je denken aan: Is het te doen voor mensen die moeilijk lopen, moeilijk kunnen zien, één stem hokje wat lager is voor de mensen die invalide zijn en in een rolstoel zitten. Mensen die visueel beperkt zijn hulp krijgen met het stemmen.

Wat opviel is dat mensen die een verstandelijke beperking hebben geen hulp mogen krijgen.
Hier moet nog extra aandacht voor komen.

Omdat je als stembureau lid moet weten hoe een stembureau werkt, hebben de prokkel duo’s een één daagse cursus gevolgd in het provinciehuis in Assen.
Jetta Klijnsma de commissaris van de koning uit Drenthe heeft hun deels uitgelegd dat stemmen heel belangrijk is en waarom stemmen zo belangrijk is.

De prokkel stage dat wil zeggen dat er mensen met en zonder een beperking samen werken.
Heel vaak hebben mensen een oordeel over deze doelgroep en Stichting Prokkel wil hierin een kans breken.

Heel vaak word er gedacht dat stemmen niet zo belangrijk is omdat mensen denken dat de overheid gewoon bepaald.
Dit is echter niet zo.
Als je een stem uit brengt, komt het in de stem bus en die worden geteld en aan de hand van hoeveel stembiljarten er in zitten des te meer komt het aan het licht welke partij heeft gewonnen.

Dit keer was het van de BBB. Dit keer was het voor de waterschappen en de provincialen staten. Dit houd in dat het per provincie gekeken word wat het beste is voor de samenleving.