4 juli 2019

Meepraten in klankbordgroep Volwaardig Leven

Maandag 1 juli was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep voor het programma Volwaardig Leven. Het programma gehandicaptenzorg van het ministerie van VWS. Andries Lever van de LFB zit ook in de klankbordgroep.

Andries: “Ik heb bij de bijeenkomst een verhaal verteld over mijn ervaring met het programma Volwaardig Leven. Daarna gingen we in groepen uit elkaar. We praatten over nieuwe projecten á la carte.”

NB: Volwaardig Leven is het nieuwe programma gehandicaptenzorg. Organisaties in de gehandicaptenzorg kunnen een project indienen bij VWS. VWS kijkt dan of zij ervoor kunnen zorgen – met geld en/of begeleiding – of het project door kan gaan. De klankbordgroep van Volwaardig Leven praat mee over die projecten, en of VWS wel of niet de projecten moet ondersteunen. Dat noemen ze ‘begeleiding á la carte’.

Andries geeft aan dat over de volgende punten is gesproken:
–      Een opleiding volgen en maken voor Wajongers die in de praktijk werken.
–      Verbinden hebben met elkaar voor een goede communicatie. Mensen kunnen weinig fysiek bij elkaar komen.
–      Een eigen plek vinden voor mensen met een beperking.
–      Ervaringen ophalen via dialooggesprekken om te zorgen voor goede veranderingen voor cliënten.
–      Kennis delen om een manier te vinden om in gesprek te gaan met cliënten.

“Als je mij vraagt om onderzoekend te werken dan zou ik eerst vragen wat iemands talenten zijn. Waar ben je goed in. Welke kennis en eigen regie heb je om voor jou zelf te gaan. Dit kun je ook samen bespreken met je omgeving, begeleiders en familie. Dit noem je werken vanuit de driehoek. Je kunt een nieuw ondersteuningsplan maken vanuit de driehoek. In Nederland zijn er wel 108 begeleidingsmethodieken.”

“Ik vind het erg leuk om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan. Om te kijken hoe je in verbindingen kunt werken voor en met cliënten. Door te netwerken leer je over verschillen in cultuur in de samenleving én binnen zorgorganisaties.”