18 februari 2021

Meer begrip voor slachtoffers van seksueel misbruik – training 3

De training ‘Leren van slachtoffers van seksueel misbruik’ is van start gegaan. Dit is een training voor aandachtsfunctionarissen. Ervaringsdeskundige Mireille de Beer doet verslag van de derde trainingsdag. Deze dag ging over ‘meer begrip’.

De laatste trainingsdag voor professionals over ‘leren van slachtoffers van seksueel misbruik’ geven we tips over dat er meer begrip komt.
De training geef ik samen met Marianne Heestermans, extern expert, en Lindsey Leijs, ervaringsdeskundige en deelnemer in de film. En met Lian Nuyten, coach LFB.
Ook deze trainingsdag werd online gegeven.

Hoe was de training dag?
De trainingsdag was weer een afwisselend programma.
Het ging over het thema ‘Dat het er meer begrip komt’ en het voorbereiden van de themabijeenkomsten.
De deelnemers kregen ook deze ronde weer een thuis kijkopdracht, deel 3 van de film en met een werkblad.
De vragen die daarbij hoorden:

  • Welke tips raken jou het meest?
  • Welke tips worden al uitgevoerd in jouw organisatie?
  • Welke tips neem je mee naar jouw organisatie?

We hebben dit nabesproken en dan komen er altijd wel mooie interessante gesprekken uit.
Wat mij opvalt was dat het ook nog best wel lastig is.
Dat deelnemers het moeilijk vinden om de opdracht weer in de praktijk mee terug te nemen.
Hoe neem je dat mee terug? En hoe zorg je dat het op de agenda blijft? En dat het ook echt bij de bestuurder komt?
Dat het belang van dit thema goed gezien wordt.
Dat ook begeleiders de signalen goed opmerken en het gesprek met de cliënt hebben.
Dat je betrokkenheid en medeleven toont en je verplaats in die ander.
Geen vooroordelen als het over seksueel misbruik gaat.
Dat de behandeling goed wordt nageleefd als het over het misbruik gaat.

Wat is mij opgevallen tijdens de training?
Dat het niet meevalt dit onderwerp, de aandachtsfunctionarissen hebben een belangrijke taak.
Zij zijn er voor de cliënten als er meldingen komen van misbruik.
Ik zie ook dat het mensen zijn die er echt wel mee worstelen en dat hun de moed soms wel in de schoenen zakt.
Ik merkte dat het nog best moeilijk is omdat ze met veel verschillende mensen te maken hebben.
De ene begeleider is de ander niet.

Een gesprek vraagt wel wat van je.
Hoe je dat doet hebben de professionals in de afgelopen drie trainingen kunnen oefenen.
En hun ervaringen hierover kunnen uitwisselen.
Zij hebben geleerd begrip te hebben voor de situatie en om inzicht te krijgen in wat mensen nu echt nodig hebben.

Waren de deelnemers actief?
De deelnemers waren allemaal aanwezig.
Het was hard werken waarbij er soms ook wel stiltes vielen.
Door dat we online waren, is het wel wat moeilijker om echt te zien wat iedereen echt denkt.
De live bijeenkomsten zijn natuurlijk wel heel anders.
Dan kan je natuurlijk veel meer werkvormen doen.

Het doel is dat na deze laatste training er themabijeenkomsten gaan komen voor cliënten, familie en begeleiders van de organisaties die nu deelnemen aan dit project.
Aan de inhoud van het programma gaat we nog verder werken.
Als LFB gaan we daar mee aan de slag. We komen naar de deelnemers terug met onze ideeën.
Ze kunnen er zelf al over nadenken en binnen de eigen organisaties inbrengen.

Hoe heb ik deze training ervaren als ervaringsdeskundige trainer?
Ik heb het als heel fijn ervaren om deze trainingen mee te geven.
Leerzaam en vooral ook al wel pittig het onderwerp.
Het is geen makkelijk onderwerp er is wel nog genoeg werk te doen.
Wel mooi dat ik hier een bijdrage heb kunnen leveren.
En ik hoop zo dat er nu veel meer aandacht gaat komen.
En vooral dat er nu sneller het misbruik wordt opgespoord.
Zo dat mensen met een verstandelijke beperking die slachtoffer zijn zorgvuldig en snel worden geholpen.
Met ook goede de hulp die ze nodig hebben.
Dat je het nooit meer hoeft weg te stoppen.
En dat het niet wegzakt en bestuurders/begeleiders/professionals samen met de neus dezelfde kant op staan.
De slachtoffers verdienen respect en vooral goede hulp.
Laat ze niet in de kou zitten, blijf het gesprek aan gaan.

Mireille de Beer – ervaringsdeskundige LFB | Projectleider Leren van slachtoffers