18 augustus 2020

Meer samenspraak nodig over coronamaatregelen in de gehandicaptenzorg

KansPlus en de LFB hebben in samenwerking met Ieder(in) een enquête uitgevoerd onder mensen met een beperking en hun naasten.
Daaruit blijkt dat zij nog steeds veel te weinig worden betrokken bij het maken van afspraken rond de (versoepeling van) coronamaatregelen.

Versoepeling maatregelen
Met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn afspraken gemaakt over de versoepeling van de coronamaatregelen binnen de gehandicaptenzorg, rond het bezoek, logeren en de dagbesteding.
De meeste mensen die de enquête hebben ingevuld, zijn tevreden over de versoepeling van die maatregelen.
Toch zijn er ook nog veel mensen met een beperking en hun naasten ontevreden over de bezoekregeling.
Ook kan niet iedereen die dat wil logeren.
Daarnaast is nog lang niet voor iedereen de dagbesteding weer op het oude ‘voor de coronacrisis’ niveau.
Het vervoer van en naar de dagbesteding lijkt ook nog niet goed geregeld.
VWS heeft opgeroepen om in samenspraak en locatiegericht tot (versoepeling van) maatregelen te komen.
Beide gebeuren nog te weinig, blijkt uit de enquête.
Meer samenspraak op initiatief van de zorgaanbieder is niet vrijblijvend en moet beter van de grond komen, aldus KansPlus, de LFB en Ieder(in).

Aanbevelingen
Passende (beschermings)maatregelen kunnen alleen in samenspraak worden voorbereid.
Daarom doen KansPlus, LFB en Ieder(in) een aantal aanbevelingen aan zorgaanbieders, om hierover op korte termijn in overleg te gaan met ouders/familie en bewoners/cliënten.
Zeker met het oog op een mogelijke opleving van besmettingen.
Ook moeten zorgaanbieders bij het nemen van maatregelen meer balans vinden tussen medisch- en sociaal-emotioneel welzijn van mensen met een beperking.

De enquête
Het doel van de enquête was het in beeld brengen van de ervaringen van mensen met een beperking en hun naasten, met de versoepeling van de coronamaatregelen.
De enquête richtte zich daarnaast in het bijzonder op de mate van samenspraak en de manier waarop de afspraken rond (de versoepeling van) de maatregelen in de praktijk zijn uitgewerkt.
De vragenlijst is breed uitgezet onder mensen met een verstandelijke beperking en naasten.
Er zijn 647 respondenten, waarvan 580 naasten en 67 mensen met een beperking.