6 november 2020

Meer STERKplaatsen door Sterk in onderwijs

Begin 2020 is de LFB met een nieuw project gestart: Sterk in onderwijs.
Sterk in onderwijs houd in dat op MBO, HBO en ROC scholen een kantoor wordt geopend van de LFB.
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen een opleiding volgen binnen de school.
De opleiding die de Sterk-studenten volgen heet STERK. De opleiding duurt drie jaar.

Hoe gaat het nu met Sterk in onderwijs? Hoe gaat het met 
Het gaat goed met Sterk in onderwijs.
E
r zijn nu vier nieuwe STERKplaatsen bijgekomen. 
STERKplaats Nijmegen, STERKplaats Goes, STERKplaats Twente en STERKplaats Assen. 
Aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar komen er nog twee STERKplaatsen bij, in Utrecht en Rotterdam.

We zijn hard aan de slag om informatie te maken voor het project.
Ook zijn we aan de slag me
t beeld-materiaal zoals een poster die wat zegt over het project Sterk in onderwijs.

Sterk in onderwijs gaat ook een workshop doen bij het congres Volwaardig leven op dinsdag 24 november. 
En we hopen dat we volgend jaar weer subsidie krijgen voor Sterk in onderwijs.

Meer informatie lees je hier.