16 januari 2022

Werk mee aan competentieprofiel voor beroep ervaringsdeskundige LVB!

De LFB en VGN gaan samen aan de slag met het ontwikkelen van een landelijk erkend beroeps- en competentieprofiel voor ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking.
In het profiel wordt beschreven welke kerntaken, kennis en vaardigheden ervaringsdeskundigen moeten leren om hun vak goed uit te kunnen voeren.

Ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking hebben een belangrijke rol binnen organisaties in de gehandicaptenzorg en in het onderwijs.
Zij worden steeds meer gevraagd om, vanuit hun kijk op het leven, mee te doen in sollicitatiecommissies, presentaties te geven en informatie of ondersteuning aan te bieden aan andere mensen met beperkingen.
Ook worden mensen met een verstandelijke beperking steeds meer betrokken bij de ontwikkeling van programma’s, beleid en wet- en regelgeving.
Gemeenten en maatschappelijke organisaties binnen het sociale domein zien dat het belangrijk is om mensen met een (licht) verstandelijke beperking ((L)VB) beter te bereiken en bedienen.

De inzet van ervaringsdeskundigen met een (verstandelijke) beperking wordt dus zowel binnen als buiten de zorg steeds meer gewaardeerd.
Dit is een zeer positieve beweging die we verder willen versterken.

Inzet ervaringsdeskundigen
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging LFB deden een inventarisatie bij organisaties in de gehandicaptenzorg.
Daaruit blijkt dat er al op veel plekken gewerkt wordt met de inzet van ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking.
De manier waarop dat bij deze organisaties gebeurt, wisselt wel sterk.
Veel organisaties vragen zich af hoe zij ervaringsdeskundigen het beste kunnen inzetten.
Hoe kunnen zij hen belonen bijvoorbeeld? Welke taken en werkzaamheden kunnen zij doen? Welke ondersteuning en begeleiding is daarbij nodig?
Voor veel organisaties is het werken met ervaringsdeskundigen een nieuwe uitdaging.
Het is dan ook belangrijk om een goede beschrijving te hebben van het beroep ‘ervaringsdeskundige’.

Beroepscompetentieprofiel
De LFB en VGN gaan samen aan de slag met het ontwikkelen van een landelijk erkend beroeps- en competentieprofiel voor ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking.
In het profiel wordt beschreven welke kerntaken, kennis en vaardigheden ervaringsdeskundigen moeten leren om hun vak goed uit te kunnen voeren.
Hiermee versterken en professionaliseren we de inzet van ervaringsdeskundigheid in de gehandicaptenzorg en in het sociaal domein.
Het doel is om, samen met organisaties uit de gehandicaptenzorg, opleidingsinstituten en dienstverlenende organisaties, een duidelijk competentie- en kwalificatieprofiel te ontwikkelen.
Met dit profiel is helder wat een ervaringsdeskundige (L)VB doet en over welke competenties hij/zij dient te beschikken.

Vind jij de inzet van ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking ook grote toegevoegde waarde hebben?
En wil je meedenken over de inhoud van het competentieprofiel?
Meld je dan aan bij projectleider Isabel Verleun.
Tel: 06-42268141
E-mail: isabelverleun@gmail.com

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van programma ‘Volwaardig Leven’ van het ministerie van VWS.