19 februari 2021

Meldpunt Onbeperkt Stemmen

Op woensdag 10 maart opent het College voor de Rechten van de Mens opnieuw het tijdelijke Meldpunt Onbeperkt Stemmen.
Dit meldpunt is voor mensen met een beperking (of hun naasten). Om hun ervaringen te delen over de (on)toegankelijkheid bij het stemmen tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart.

Verbeteren van toegankelijkheid
Het meldpunt stelt het College in staat om zijn monitorende taak op de uitvoering van het VN-verdrag handicap goed te kunnen vervullen.
De afgelopen jaren heeft het tijdelijke meldpunt mede laten zien waar mensen tegenaan lopen bij het stemmen.
Samen met inspanningen van andere organisaties zorgde het er bijvoorbeeld voor dat de minister nu ook het toestaan van hulp in het stemhokje voor mensen met een verstandelijke beperking onderzoekt.
Een bijzonderheid bij de komende verkiezingen zijn de tijdelijke aanpassingen in het kader van de tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 die consequenties hebben voor toegankelijkheid.
Dit vormt een extra actuele aanleiding om de (on)toegankelijkheid van de verkiezingen te belichten.
Het biedt de mogelijkheid om uit de tijdelijke aanpassingen lessen te leren over wat werkt voor mensen met een beperking.

Meldpunt: waar en wanneer
Op de site van het College zal een aparte pagina komen met een meldformulier.
Mensen voor wie het online formulier niet of minder toegankelijk is om in te vullen, kunnen ook telefonisch hun ervaringen delen. Oof met behulp van een tolk NGT.
Het meldpunt blijft in ieder geval tot een week na de Tweede Kamerverkiezingen geopend.
Daarna zullen de meldingen worden geanalyseerd.
Vorige jaren zijn de uitkomsten van de meldpunten bij de verkiezingen samengevat in een brief naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Webdossier
Nieuw dit jaar is het online webdossier Onbeperkt Stemmen op onze website.
Hierin geven we uitleg geven over de rechten van mensen met een beperking bij de verkiezingen (op dit moment nog in ontwikkeling).
We willen hierin ook doorlinken naar hulpmiddelen die door belangenverenigingen zijn ontwikkeld.