14 maart 2019

Meldpunt Onbeperkt Stemmen

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een tijdelijk online meldpunt geopend.
Het meldpunt heet Onbeperkt Stemmen.
Dit meldpunt is voor mensen met een beperking (of voor hun familie, vrienden, kennissen).

Zij kunnen in het meldpunt hun ervaringen delen over de toegankelijkheid van verkiezingen.
Op 20 maart zijn namelijk de Provinciale Statenverkiezingen 2019.
De verkiezingen zijn helaas nog niet voor iedereen goed toegankelijk.
Want mensen kunnen moeite hebben om een stemlokaal binnen te komen.
Of met het invullen van het stemformulier.
Maar het kan ook lastig zijn om je goed voor te bereiden op het stemmen.
Bijvoorbeeld het kunnen lezen en begrijpen van een verkiezingsprogramma.
Mensen die problemen ervaren bij het stemmen, kunnen dat laten weten bij het meldpunt.

Een melding maken kan door een online formulier in te vullen.
Klik hier om een melding te maken.
Of door met ons te bellen.

Bron: College voor de Rechten van de Mens