5 maart 2021

Mensen met een beperking interviewen lijsttrekkers over standpunten – filmpjes

Iedereen in Nederland die ouder is dan 18 jaar mag volgende week zijn of haar stem uitbrengen in de Tweede Kamer verkiezingen. Ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Echter, voor deze mensen zijn de gewone debatten en communicatiemiddelen vaak lastig te begrijpen.

Daarom namen zorgorganisaties ASVZ, Philadelphia, Reinaerde, Zorgbelang Inlusief en Wmo-klankbordgroep Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem een aantal filmpjes op.
In deze filmpjes stellen mensen met een beperking vragen aan lijsttrekkers en kandidaten van 9 partijen die deelnemen aan de komende verkiezingen.
De partijen vertellen daarop in duidelijke taal waar hun politieke partij voor staat.
Met dit initiatief dragen de zorgorganisaties bij aan toegankelijke en begrijpelijke verkiezingen voor iedereen.
Dat doen zij in samenwerking met Prodemos, Iederin, LFB en het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS).

Wat doet uw partij om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen?
Dat is een van de vragen die de mensen met een beperking in hun vlog voorleggen aan onder meer Rob Jetten van D66, Lucille Werner van het CDA en Maarten Goudzwaard van JA21.
Maar ze vragen ook naar de drie belangrijkste standpunten van de partijen én naar wat zij doen om informatie begrijpelijk te presenteren.
Dat laatste is voor de cliënten van de meewerkende zorgorganisaties extra belangrijk.
Door hun beperking zijn politieke zaken vaak lastig te volgen.
Terwijl de genomen beslissingen vaak een grote invloed hebben op hun dagelijks leven.
“Wij moeten juist wat laten horen”, aldus ervaringsdeskundige Ans.
“Want ondanks een beperking horen wij ook gewoon bij de maatschappij.”
“Je kunt niet om ons heen”, voegt Stefan daaraan toe. “Wij zijn er, wij hebben onze mond en we gaan hem gebruiken.”

Aandacht voor stemmers met een beperking
In Nederland heeft iedereen van 18 jaar en ouder stemrecht, ook personen die onder curatele staan.
Wettelijk is dit al zo vanaf 2008.
Toch kunnen niet alle mensen met een beperking gebruik maken van dit recht.
Bijvoorbeeld omdat het nog niet toegestaan is om hulp te krijgen in het stemhokje.
Maar dus ook omdat de informatie over standpunten vaak te ingewikkeld is.
Gehandicaptenzorgorganisaties zetten zich al jaren in om hier aandacht voor te vragen en verandering teweeg te brengen.
Daarnaast doen zij hun best om cliënten zo goed mogelijk te helpen om hun stemrecht uit te oefenen.
De gemaakte vlogs zijn hiervoor een belangrijke tool.

Voor de filmpjes zijn de 14 partijen gevraagd die op het moment van vragen op minimaal één zetel in de peilingen stonden.
Vijf partijen reageerden niet.
Voor zover dit nog niet gebeurd was, is ook aan de partijen gevraagd om de standpunten in heldere taal op te schrijven.

Heldere standpunten voor iedereen
De meewerkende organisaties benadrukken dat de filmpjes niet alleen nuttig zijn voor hun cliënten.
Het is van nut voor iedereen die op zoek is naar een heldere en begrijpelijke uitleg van de standpunten van de deelnemende partijen.
De vlogs zijn dan ook algemeen toegankelijk via de website stemjijook.nl/filmpjes van ProDemos.
Ook worden ze actief op social media verspreid door alle betrokken organisaties.

De verkiezingsfilmpjes konden worden opgenomen dankzij geld van de ministeries van VWS en BZK.
Zij hebben afgelopen zomer een prijsvraag uitschreven voor initiatieven om de verkiezingen toegankelijker te maken.
Het idee van de verkiezingsvlogs kwam als een van de twee winnaars uit de bus.

Filmpjes zien? Klik dan HIER