3 oktober 2019

Mensen met een licht verstandelijke beperking en de overheid

Op 12 September 2019 hebben ervaringsdeskundigen van de LFB Landelijk een overleg gehad met het ministerie van VWS,  SZW en Ieder(in).
Zij hebben tijdens dit overleg de resultaten van een nieuw onderzoek besproken.
Het doel van dit onderzoek was uitzoeken waar mensen met een LVB tegenaan lopen in het leven. Het gaat dan om zaken die te maken hebben met de overheid.

Een van de dingen die naar voren kwamen tijdens het overleg was dat de informatie die de overheid mensen geeft vaak niet duidelijk is voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Vaak worden er lastige termen gebruikt. Het is nu de bedoeling dat de informatie zo geschreven gaat worden dat het voor iedereen te begrijpen is. Ook voor mensen zonder beperking.

Een ander aandachtspunt was het feit dat mensen vaak niet zien dat iemand een licht verstandelijke beperking heeft. Zouden mensen dit wel weten, dan kunnen ze daar rekening mee houden. De mensen van gemeenten en andere overheidsinstellingen zullen les gaan krijgen in hoe ze een verstandelijke beperking kunnen herkennen bij iemand.

Het laatste punt wat we besproken hebben ging over de samenwerking tussen verschillende gemeenten. De ene gemeente is beter in het omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking dan de andere. De vraag is hoe verschillende gemeenten van elkaar kunnen leren zodat ze beter worden ingericht op mensen met een beperking. Ze hoeven dan niet uit te zoeken hoe ze dit moeten doen maar kunnen navraag doen bij andere gemeenten.