1 maart 2019

Met elkaar in gesprek? – Kom naar de themacafés in 2019! 

In 2019 organiseert de LFB weer themacafés en kenniscafés.
Hier kunnen mensen op een gezellige manier met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen.
Waar kan dat dan over gaan? We geven hier een klein overzicht.
Van de themacafés / kenniscafés in Haarlem, Hilversum, Amersfoort en Zeist. 

Themacafé Hilversum  

Op 15 april hebben we het over het thema ‘schuldhulpverlening’. We praten over wat de verschillende instanties voor je kunnen doen. Wanneer kunnen zij je helpen? Hoe gaat het in zijn werk?

Op 3 juni hebben we het over het onderwerp ‘LHBTI’. Wat betekent het eigenlijk? Hoe ziet hun leven eruit? Kunnen zij zijn wie ze zijn of is dat toch lastig? Er is ook een gastspreker aanwezig.

Themacafé Zeist 

Op 13 februari ging het over het onderwerp ‘geld’. Hoe ga je met geld om? Kan jij met geld omgaan?

Op 13 maart hebben we het over de brandweer. Wat doet de brandweer allemaal? Wat moet je doen als er brand is?

Themacafé Amersfoort  

Op 28 februari ging het over wat de politiek doet in de provincie. En hoe je moet stemmen en op wie?
Op deze avond waren mensen van tien verschillende politieke partijen aanwezig.
Ze vertelden wat ze doen,  vooral voor mensen met een beperking.

De volgende themacafé onderwerpen van dit jaar zijn:

  • sociale media
  • leren
  • werken
  • milieu afvalverwerking en scheiden
  • workshop ‘de held’.

Kenniscafé Haarlem   

De kenniscafés organiseren we samen de Stichting de Baan.

Op 28 januari was de eerste kenniscafé van LFB Haarlem over het onderwerp ‘veiligheid op straat’. Hoe veilig voel je je op straat? Er waren twee agenten aanwezig. De agenten vertelden en lieten zien hoe een aanhouding in zijn werk. Ook als diegene een beperking heeft. We hebben een quiz gedaan om te kijken in hoeverre iedereen op de hoogte is over wat hun rechten zijn.

Op 25 februari ging het kenniscafé over het onderwerp ‘Laat je stem horen! Praat mee over meedoen in de gemeente Haarlem.’
Tijdens dit kenniscafé gingen we met prikkelende gespreksvormen aan de slag. Om van iedereen te horen wat gaat lastig en wat gaat juist goed in de gemeente Haarlem en Zandvoort. De ervaringen hebben we op een klaagmuur en een top-muur gezet.

Op 30 maart hebben we het over ‘meedoen in de gemeente’. Dit sluit aan op het vorige kenniscafé. We willen wat dieper op de ervaringen van de mensen ingaan door middel van de dialoog.

Meer weten over de themacafés en kenniscafés van de LFB?
Houd de agenda op de website van de LFB in de gaten: www.lfb.nu/agenda