19 oktober 2018

Mobiele stembureaus voor toegankelijke verkiezingen

Meer mobiele stembureaus, bijvoorbeeld in zorginstellingen. Betere voorlichting over het verkiezingsproces. De groep kiezers die hulp nodig heeft bij het stemmen, moet dat in de toekomst kunnen krijgen. Deze maatregelen vergroten de toegankelijkheid van de verkiezingen.

Dit is van groot belang voor een samenleving waar zoveel mogelijk mensen zelfstandig moeten kunnen stemmen.

Minster Ollongren heeft de experimenten-wet ‘early voting’ aangekondigd. Hiermee wordt niet alleen mogelijk geëxperimenteerd met het uitbrengen van je stem vóór de verkiezingsdag.
Ook wordt bij deze experimenten onderzocht op welke manier kiezers ondersteund kunnen worden bij het stemmen.

Hoe de experimenten met early voting en hulp bij het stemmen er precies uit gaan zien is nog niet bekend.

Dit wordt ook besproken met vertegenwoordigers van belangenorganisaties, zoals Ieder(in), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en LFB Nederland.

Bron: Rijksoverheid