3 februari 2020

Mystery Guests in actie!

Donderdag 30 januari kwamen 9 mensen bij elkaar bij LFB Haarlem.
Waarover spraken zij?
Over de toegankelijkheid van de website van de gemeente Haarlem.

LFB Haarlem doet voor de gemeente Haarlem het project Mijn stem telt.
We doen dit in samenwerking met het Kenniscentrum LVB
Een van de onderdelen van het project is het beoordelen van de website van de gemeente.
Hoe makkelijk kun je iets vinden op de website van de gemeente Haarlem?

Wat hebben we gedaan?
In 3 groepjes van 2 ervaringsdeskundigen en een coach gingen we aan de slag.
Van te voren hadden we vragen bedacht waar we een antwoord op wilden hebben.
Zou het lukken om op de website van de gemeente Haarlem antwoorden te vinden op onze vragen?
We keken niet alleen op de website van de gemeente Haarlem.
Maar ook op die van Ooststellingwerf, een gemeente in Friesland.
Het was heel interessant om met onze vragen deze 2 websites te vergelijken.

Wat hebben we gevonden?
Ben je benieuwd naar de uitslag?
Nog even geduld…… half februari is het verslag klaar.
Wordt vervolgd!