3 augustus 2018

Mystery-guests LFB ingezet bij onderzoek naar toegankelijkheid gemeente Utrecht

In 2017 zijn ervaringsdeskundigen van de LFB ingezet als mystery guests. Zij hielpen mee aan een onderzoek van de Rijksinspectie. Het onderzoek gaat over toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Gemeentelijke diensten zijn onder andere de websites, loketten, email en telefoon van de gemeenten. In totaal zijn vijf gemeenten onderzocht door de mystery guests: Goes, Amsterdam, Weststellingwerf, Utrecht en Winterswijk. De mystery guests gingen samen met een coach en een inspecteur op pad om te kijken of de gemeente toegankelijk was.

Toegankelijkheid van gemeentelijke diensten Utrecht
In Utrecht hebben twee Ellis en Harry zich ingezet als mystery guest. In het rapport zijn hun verhalen en ervaringen opgenomen. Er wordt beschreven welke stappen zij ondernamen, welke reacties zij kregen en in hoeverre ze daarmee verder konden.

Het rapport van Utrecht wijkt af van de meeste andere rapporten, omdat conclusies en aanbevelingen vanuit de inspecties ontbreken. De inspecties en de gemeente Utrecht hebben er samen voor gekozen dat de gemeente Utrecht zelf conclusies en aanbevelingen formuleert. De gemeente zal op basis daarvan verbeteringen doorvoeren.

Inzet mystery guest groot succes
Het onderzoek wordt als zeer positief ervaren door alle betrokkenen. Er wordt echt gebruik gemaakt van de ervaring van mensen met een beperking zelf. De mystery guest hebben meegewerkt in alle fasen van het onderzoek. Hun ervaringen stonden centraal in het onderzoek.

Klik hier om het rapport te lezen of klik hier om het te downloaden