23 juli 2018

Mystery-guests LFB ingezet bij onderzoek naar toegankelijkheid gemeente Winterswijk

In 2017 zijn ervaringsdeskundigen van de LFB ingezet als mystery guests bij een onderzoek van de Rijksinspectie. Het onderzoek gaat over toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Gemeentelijke diensten zijn onder andere de websites, loketten, email en telefoon van de gemeenten.

In totaal zijn vijf gemeenten onderzocht door de mystery guests: Goes, Amsterdam, Weststellingwerf, Utrecht en Winterswijk.
De mystery guests gingen samen met een coach en een inspecteur op pad om te kijken of de gemeente toegankelijk was.

Toegankelijkheid van gemeentelijke diensten Winterswijk

Op woensdag 18 juli werd het onderzoeksrapport gepubliceerd van de gemeente Winterswijk.
Vijf mensen met een verstandelijke beperking hebben zich ingezet als mystery guest.
Zij formuleerden een hulpvraag en bezochten voor het antwoord daarop websites en loketten van gemeentelijke diensten, zoals het Klant Contact Centrum, het sociaal team van De Post en de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Ook zochten ze contact via email en telefoon.

Ervaringen met toegankelijkheid in Winterswijk
De ervaringen van de vijf ervaringsdeskundigen zijn in dit rapport opgenomen als verhalen.
Er wordt beschreven welke stappen zij ondernamen, welke reacties zij kregen en in hoeverre ze daarmee verder konden.
Deze ervaringen werd in gesprekken met De Post, de Sociale Dienst en het Klant Contact Centrum en de afdeling WMO van de gemeente gedeeld.

De toegankelijkheid van met name De Post bleek erg goed.
Bij alle afdelingen kregen de ervaringsdeskundigen vrij snel antwoord op hun vraag.
Alleen doen medewerkers er goed aan om soms wat verder te vragen, zodat ze de situatie van de vragensteller beter kunnen inschatten.
Verder vonden de ervaringsdeskundigen het jammer dat ze niet te horen kregen wanneer ze precies teruggebeld worden.
Mensen met een licht verstandelijke beperking weten graag waar ze aan toe zijn.

De websites van het sociaal domein en van De Post zijn toegankelijk, maar de website van de gemeente kan in dit opzicht verbeterd worden.
Verder kan ook de samenwerking tussen De Post en de andere organisaties worden verbeterd.

Inzet mystery guest groot succes
Het onderzoek wordt als zeer positief ervaren door alle betrokkenen.
Er wordt echt gebruik gemaakt van de ervaring van mensen met een beperking zelf.
De mystery guest hebben meegewerkt in alle fasen van het onderzoek.
Hun ervaringen stonden centraal in het onderzoek.

Klik hier om het rapport te lezen.
Er is ook een filmpje van gemaakt zie: