15 juni 2018

Mystery-guests LFB ingezet bij onderzoek naar toegankelijkheid gemeenten

Ervaringsdeskundigen van de LFB zijn ingezet als mystery guests bij een onderzoek van de Rijksinspectie. Het onderzoek gaat over toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten voor mensen met een verstandelijke beperking. Gemeentelijke diensten zijn onder andere de websites, loketten, email en telefoon van de gemeenten.

In totaal zijn vijf gemeenten onderzocht door de mystery guests: Goes, Amsterdam, Weststellingwerf, Utrecht en Winterswijk. De mystery guests gingen samen met een coach en een inspecteur op pad om te kijken of de gemeente toegankelijk was.

Toegankelijkheid van gemeentelijke diensten Goes

Over het algemeen waren de ervaringsdeskundigen positief over de toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten in Goes. Dat gold bij de face-to-face contacten tijdens het inloopspreekuur van het Centrum Jeugd en Gezin en ook bij de schuldhulpverlening. De ervaringsdeskundigen vonden het prettig dat de medewerkers vriendelijk en meelevend waren, de tijd namen en afspraken op papier meegaven. Maar als men contact zocht via email of telefoon, kwam persoonlijk contact zeer moeizaam tot stand. Zeker voor mensen met een licht verstandelijk beperking wordt de drempel dan erg hoog. Zo vertelden de ervaringsdeskundigen dat zij dan in een ‘echte’ situatie zouden afhaken.

Na het onderzoek werden de resultaten besproken met medewerkers van de gemeente. De medewerkers herkenden de verhalen van de ervaringsdeskundigen en vonden de volgende punten belangrijk:

  • Begrijpelijker taal op de websites van gemeente en gemeentelijke diensten;
  • Meer persoonlijk contact;
  • Bevestigen van afspraken en aangeven wanneer en hoe laat mensen (terug)gebeld worden.

Inzet mystery guest groot succes

Het onderzoek wordt als zeer positief ervaren door alle betrokkenen. Er wordt echt gebruik gemaakt van de ervaring van mensen met een beperking zelf. De mystery guest hebben meegewerkt in alle fasen van het onderzoek. Hun ervaringen stonden centraal in het onderzoek.