6 april 2020

Naar de Top en Corona

In zomer 2019 is LFB met de trainingen ‘Naar de top’ gestart.
Mensen met een beperking gaan met ‘Naar de top’ aan de slag met persoonlijk groei en talentontwikkeling.
Helaas moesten we halverwege maart stoppen met alle ‘Naar de top’ activiteiten, door het Coronavirus.
Als de maatregelen rond het Coronavirus zijn afgenomen, straten we alle ‘Naar de top’ activiteiten weer op.

In zomer 2019 is LFB met het project ‘Naar de top’ gestart.
Dit project is onderdeel van programma Volwaardig Leven van het ministerie van VWS.
In ‘Naar de top’ gaat de LFB met 1000 mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten aan de slag met trainingen.
De trainingen gaan over ‘Persoonlijke groei en Talentontwikkeling’.

De zorgaanbieders SIG, De Waerden, SDW, Sherpa en De Zijlen zijn in het najaar van 2019 enthousiast gestart met de eerste training ‘SAMEN naar de top’.
In deze training leiden we mensen met een beperking op tot ervaringsdeskundigen.
Zij leren de trainingen: STERK naar de top, STEVIG naar de top en STOER naar de top aan te bieden aan mensen met een beperking binnen de eigen organisatie.
Dat doen zij samen met de coaches, als team.
Al deze trainingen gaan over persoonlijke groei en talentontwikkeling.
Ze verschillen in hoe lang ze duren en tempo.

En toen kwam het coronavirus…
Helaas moesten we halverwege maart de activiteiten van ‘Naar de top’ staken door het Coronavirus.
SIG, De Waerden en Sherpa stonden op het punt om te starten met de vervolgtrainingen.
Bij SDW en De Zijlen stond eerst de diploma-uitreiking van ‘SAMEN naar de top’ nog op het programma.
Ook zij zouden daarna snel starten met het aanbieden van de vervolgtrainingen.
Helaas hebben we alle ‘Naar de top’ activiteiten plotseling moeten stoppen.

Omzien naar elkaar
En nu?
Nu is het belangrijk om naar elkaar om te zien.
Dat leren we ook in ‘Naar de top’.
Om echt te kijken:

  • Hoe gaat het met je?
  • Hoe zit je in je vel?
  • Wat wil je en wat kun je?
  • Waar word je gelukkig van…?

In deze moeilijke tijd voelen veel mensen zich onzeker en eenzaam.
Je kunt niet naar je werk of dagbesteding.
Je mag geen bezoek ontvangen.
Je bent misschien bezorgd over je eigen gezondheid of die van je naasten.
Juist nu moeten we er voor elkaar zijn.
Door echt interesse in elkaar te hebben.
Zoals elkaar bellen of een kaartje sturen.
Probeer met elkaar Sterk te staan en positief te blijven.
Zo gaan we samen deze lastige tijd doorkomen.
Houd moed en wees zorgzaam voor elkaar.

Opstarten activiteiten ‘Naar de top’
Als de maatregelen rond het Coronavirus zijn afgenomen, straten we alle ‘Naar de top’ activiteiten weer op.
We zullen de bijeenkomsten opnieuw moeten gaan inplannen.
Met alle samenwerkingspartners maken we hier nieuwe afspraken over.

We wensen iedereen veel gezondheid, succes en sterkte toe!
Projectteam ‘Naar de top’ LFB