9 november 2018

Netwerkdag Utrecht, coalitie voor inclusie

Op maandag 5 november zijn Jeroen  Hendrikx, Mark  Manar van Alten van LFB Goes naar de Netwerkdag van de coalitie voor inclusie in Utrecht geweest.  Wij vonden onze verschilde workshops erg interessant. Jeroen en Manar zijn naar een workshop over een eerlijk salaris voor mensen met een handicap gegaan, Mark is naar workshop rondom onderwijs gegaan.

Bij de workshop hebben Manar en ik  (Jeroen) geluisterd naar ervaringsverhalen van twee mensen. Een verhaal was van een lid van de commissie (Amber Bindels) over hoe zij de aandacht van een groot publiek wist te krijgen. Op het onderwerp van loondispensatie en hun verzet tegen dit kamervoorstel. Uiteindelijk kregen zij door hun actievoeren de hulp van verschillende bekende Nederlanders. Dit speelde een grote rol in het zorgen dat dit voorstel uiteindelijk aan de kant werd geschoven. Daarna volgde een meneer die vertelde over zijn persoonlijke werkervaring. Volgens hem zou hij in eerste instantie een gewoonlijk salaris worden betaald, maar in de praktijk bleek dit niet het geval. Hij vertelde hoe ontevreden hij was met het systeem zoals het nu is omdat hij vindt dat hij in dit systeem niet naar boven kan klimmen. Want hij blijft op het minimumloon bedrag blijft steken. Iedereen vond zijn verhaal een interessant voorbeeld van de problemen om verder te komen als iemand met een beperking in het systeem zoals het nu is. Dit had wel als resultaat dat de rest niet echt de kans kreeg om iets tussen door in te brengen, maar erg leerzaam.