24 september 2018

Nieuw! – Brochure ‘Wet zorg en dwang’ eenvoudig verteld

De brochure ‘Wet zorg en dwang’ is verschenen. In deze brochure staat in eenvoudige taal wat de Wet zorg en dwang (Wzd) betekent. De brochure is gemaakt door de LFB en KansPlus, voor het programma Ik doe mee – Samen Sterk voor Kwaliteit. 

De brochure is gratis te downloaden: www.ikdoemee.nl.
Op deze website lees je ook meer over dit onderwerp.
Je kunt de brochure ook gratis (wel verzendkosten) bestellen in de webshop van de LFB.

Wet Zorg en Dwang
De Wzd is een ingewikkelde wet. Het regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Of die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling moeten wonen.

Vrijheid
Ieder mens heeft recht op vrijheid. Bijvoorbeeld om je mening te geven, om je vrij te bewegen en om je eigen leven in te richten.
Als je zorg nodig hebt, thuis of in een zorginstelling, heb je ook recht op vrijheid.
Soms wordt iemands vrijheid (tijdelijk) beperkt. Voor zijn eigen veiligheid of voor de veiligheid van anderen.
Dat kan gelukkig niet zomaar. De regering heeft hiervoor de Wet zorg en dwang gemaakt.
In deze wet staan regels waarom en onder welke voorwaarden iemands vrijheid mag worden beperkt.

In gesprek
De Wzd gaat op 1 januari 2020 in. Het is belangrijk dat mensen met een beperking en hun familie zich hier op voorbereiden. Dat zij weten waar de Wzd over gaat. En welke rechten zij hebben. Het is ook belangrijk dat professionele zorgverleners dat weten. Zij kunnen over het onderwerp in gesprek met mensen met een beperking en hun familie.
De brochure Wet zorg en dwang geeft informatie over vrijheid en onvrijwillige zorg, die voor iedereen te begrijpen is.

Boekje – poster – gesprekswaaier
De brochure is een eindproduct vanuit actiepunt 12 van de kwaliteitsagenda gehandicaptensector: begrijpelijke informatie over vrijheidsbeperking en de wettelijke kaders. Binnenkort verschijnt ook een poster en een gesprekswaaier over dit onderwerp.
De brochure, poster en gesprekswaaier horen bij elkaar. Ze vormen als set een hulpmiddel om het gesprek over het onderwerp zorg en dwang op een unieke manier aan te gaan.

De brochure Wet zorg en dwang is gemaakt door KansPlus en de LFB, in het kader van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’. Dit is een samenwerking van Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE NL, NVAVG, VGN, V&VN, ZIN, IGJ en het ministerie van VWS.