10 augustus 2022

Nieuwe corona-herhaalprik mogelijk vanaf half september

Afgelopen vrijdag kondigde minister Kuipers een nieuwe vaccinatieronde aan.
Vanaf half september nodigt het RIVM ook mensen met een verhoogd risico op ernstige ziekte en overlijden uit voor een herhaalprik tegen corona.
Het gaat hierbij om de groep die eerder dit jaar is uitgenodigd voor een herhaalprik.
Uitgebreid met de mensen jonger dan 60 jaar die jaarlijks uitgenodigd worden voor de griepprik.

Griepprikgroep onder 60 jaar ook aan de beurt
Op aandringen van onder andere Ieder(in) en Patiëntenfederatie worden mensen met een kwetsbare gezondheid (griepprikgroep) onder 60 jaar in deze ronde beter meegenomen.
Mensen die jaarlijks de griepprik krijgen en jonger zijn dan 60 jaar worden uitgenodigd door hun huisarts om hun prik te halen bij de GGD.
Voor de bewoners van zorginstellingen wordt de vaccinatie aangeboden in de instelling zelf, maar als zij dat willen kunnen zij zich ook laten vaccineren op een GGD-vaccinatielocatie.
Zorgmedewerkers met patiëntencontact worden tegelijkertijd uitgenodigd voor een herhaalprik om de hoogrisicogroepen te beschermen.
Mensen die thuis wonen en niet in staat zijn om zelf naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan, kunnen door hun huisarts of het mobiele team van de GGD worden gevaccineerd.
De herhaalprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste coronaprik of een doorgemaakte besmetting.

Aangepast vaccin
Er wordt geprikt met aangepaste ‘geüpdate’ vaccins als die betere bescherming bieden dan de huidige vaccins.
Deze vaccins moeten nog wel eerst geregistreerd worden door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).
Na deze groepen en zorgmedewerkers met patiëntencontact kan iedereen, vanaf 12 jaar, die dat wil een herhaalprik tegen corona halen.
Ook mensen die nog geen vaccinatie tegen corona hebben gehaald, kunnen daarvoor nog steeds een afspraak maken bij de GGD.

Bron: Ieder(in)