4 juli 2024

Nieuwe opleiding gehandicaptenzorg Gastles aan de Begeleiding

Op dinsdag 23 april gaven wij een gastles aan de studenten van Hogeschool Inholland in Alkmaar  van de AD opleiding van Social Work. Gericht op de gehandicaptenzorg.

Die opleiding is nieuw binnen de Hogeschool Inholland.
Dat zijn studenten de al is de gehandicaptenzorg werken maar die dan als persoonlijk begeleider aan de slag willen.  

Kennismaking

Wij gingen eerst ons zelf voorstellen.
Daarna deden we de oefening “doe een stap naar voren”. Bijvoorbeeld doe een stap naar voren als je als persoonlijk begeleider werkt. Deze oefening hebben we op twee manier gedaan: “Stap naar voren als” en “Kennismakingskaartjes”.

Eigen regie 

Toen gingen we verder met de oefening “iedereen schijft 5 dingen op de voor hem belangrijk zijn”. Waarbij je het briefje aan je buurman geeft en dan moet je buurman de bovenste 3 weg strepen en het briefje aan jou teruggeven. Wat doet dit met jou?

We hebben met de studenten een woordspin gemaakt met de vraag: “Wat moet volgens jou de ideale begeleider kunnen of doen?”  

Om onze ervaringsdeskundigheid van toepassing te laten zijn gaven wij zelf ook antwoord op deze vraag.
“Volgens ons de ideale begeleider…”

Daarna gingen wij in gesprek met de oefening: “Wat heb we het zelfde?”
Als afsluiting mochten de deelnemers vragen aan ons stellen waar wij antwoord op gegeven hebben.

Al met al een zeer geslaagde gastles!