15 februari 2022

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Sinds kort is er een nieuwe website van de Academische Werkplaats: Leven met een verstandelijke beperking (AWVB).
De AWVB wil bijdragen aan de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.

De AWVB is van Tranzo, Tilburg University.

Samen met mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en met zorgprofessionals werken we aan kennisontwikkeling en kennisdeling.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek maken we toegankelijke en direct toepasbare producten voor de praktijk.
Op de website staan de thema’s waar we onderzoek naar doen overzichtelijk gerangschikt>
Ook staan op de website onze praktijk- en onderwijsproducten voor mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en – toekomstige – zorgprofessionals.

Klik hier voor de meer informatie over de nieuwe website.