29 oktober 2020

Duidelijkheid over eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd

Afgelopen maanden ontving de Nationale Ombudsman klachten en signalen. Deze gingen over het innen van eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) in coronatijd. Sinds de uitbraak van het coronavirus is het vaak niet mogelijk om op een gebruikelijke wijze zorg en ondersteuning te krijgen. En dat terwijl het innen van eigen bijdragen wel doorloopt.

De ombudsman vraagt de minister om helderheid.
Ook wil hij weten wanneer het innen van de bijdragen moet stoppen.Ombudsman Van Zutphen: We zijn in de tweede coronagolf beland.
Het risico bestaat dat zorg en ondersteuning ook nu niet (voldoende) kan worden geleverd.
Het is van belang dat burgers duidelijkheid krijgen over wat dit betekent voor de inning van de eigen bijdragen en waar burgers terechtkunnen met vragen hierover.

Heen en weer
De klachten en signalen gaan onder meer over het innen van de eigen bijdragen Wmo over maanden waarin geen zorg is ontvangen.
Maar ook over het alsnog moeten betalen van (hoge) eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) terwijl er minder of geen zorg is geleverd.
Of de situatie waarin wel een eigen bijdrage moet worden betaald, terwijl er tijdelijk geen gebruik is gemaakt van een plek in een zorginstelling.
Als burgers dit aankaarten bij het CAK, komt het voor dat zij heen en weer worden gestuurd tussen hun gemeente, de zorgaanbieder, het zorgkantoor en het CAK.

Kwijtraken zorg
Ook hoort de ombudsman dat zorginstellingen of andere zorgaanbieders verschillend omgaan met de situatie.
De een is bereid de zorg administratief stop te zetten zodat tijdelijk geen eigen bijdragen worden berekend, terwijl de andere aanbieder aangeeft dat dit tijdelijk stopzetten niet mogelijk is zonder de zorg of plek in de instelling kwijt te raken.

Duidelijkheid gevraagd
De Nationale ombudsman
heeft naar aanleiding van de signalen een brief gestuurd aan de minister.
Hij wil onder meer weten wat de criteria zijn op grond waarvan de eigen betalingen kunnen worden gestopt.
Ook wil hij een einde aan het heen en weer sturen van mensen tussen instanties, zonder dat ze een goed antwoord krijgen op hun vragen over de eigen betalingen.
In zijn brief verwijst de Nationale ombudsman ook naar MantelzorgNL, Per Saldo en Ieder(in) waar soortgelijke meldingen binnenkomen.

Bron: Ieder(in)