25 april 2024

Omgevingswet uitgelegd in makkelijke taal

Wat betekent de omgevingswet?
In Nederland is vanaf 1 januari 2024 de nieuwe omgevingswet ingegaan. Deze nieuwe wet is de vervanger van 26 oude wetten met regels over de omgeving. De omgevingswet gaat over de omgeving waarin de mensen wonen, werken en rusten.

Hoe werkt de omgevingswet?
Met de omgevingswet komt er meer ruimte voor ideeën van burgers met en zonder beperking. Burgers kunnen meedenken met de onderwerpen van de omgevingswet. Gemeenten kunnen daardoor meer met de inwoners meedenken, en zo kunnen ze samen de omgeving beter leefbaar en inclusiever maken. De nieuwe omgevingswet zorgt er ook dat gemeenten en provincies meer vrijheid hebben om zelf te bepalen wat er wel of niet mag in de omgeving. Denk aan bouwen, maar ook milieu en de natuur.

Wanneer krijg je met de omgevingswet te maken?
Je krijgt met de omgevingswet te maken, wanneer je iets uit je leefomgeving wilt veranderen. Bijvoorbeeld plannen voor het verbouwen van je huis of als je een boom kappen of een schuurtje wilt bouwen. Maar je kan ook met de omgevingswet te maken krijgen als anderen iets willen veranderen in je leefomgeving. Bijvoorbeeld als je buren een stuk aan hun huis willen aanbouwen of een bedrijf in de buurt die het kantoor wil vergroten. Wil de gemeente bijvoorbeeld een nieuwe weg, een plan voor een nieuw park, of als de gemeente een nieuwe wijk aanleggen bij jou in de buurt? Dan moet de gemeente de buurt de kans geven om met ideeën te komen en mee te denken. Hierdoor wordt het plan waarschijnlijk beter en is er meer steun voor de veranderingen in de buurt.

Informatie over de omgevingswet

Hoe moet je het aanpakken?
Wanneer je dus bijvoorbeeld iets wilt verbouwen moet je gaan uitzoeken of je er een vergunning voor nodig hebt of dat je een melding moet doen. Dat kan in de digitale Omgevingsloket. Hier is informatie te vinden over de regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.

Het plan wat jouw gemeente over de omgeving heeft gemaakt vind je in het Omgevingsloket. Je kijkt in het Omgevingsloket of je een vergunning nodig hebt of dat je een melding moet doen. Daarna kan je in datzelfde loket je aanvraag doen.