7 december 2018

Onbeperkt meedoen Vlissingen

Miriam Braspenning, Robin de Groot en ik (Jeroen Hendrikx) zijn op 24 september naar een informatie-café geweest over Onbeperkt Meedoen in Vlissingen.

Tijdens deze bijeenkomst kwamen de volgende thema’s aan bod: Wat te doen als je tegen je situatie aan loopt? (Hoe kan ik verder komen?)
Visies van instellingen botsen tegen elkaar op, een nadeel voor de mensen die in een instelling zitten.
Vooroordelen over mensen met een beperking zijn ook nog altijd een groot probleem.
Ook onder opgeleid personeel.

Dit gecombineerd met een twijfel als het gaat om risico’s nemen, maakt dat gehandicapten lang niet altijd er uit halen wat er in zit.
Omdat wij veelal in het begin afhankelijk zijn van begeleiding om hier achter te komen.
Meer luisteren naar elkaar was volgens veel van de aanwezigen een groot stuk van de puzzel.
Om dit gesprek te kunnen voeren, moet de informatie voor iedereen duidelijk zijn.

De gemeente wil graag dat mensen met een beperking mee gaan denken over het actieplan van de gemeente Vlissingen.
Zij zoeken naar manieren om dit voor iedereen mogelijk te maken.
Daarom is het belangrijk dat wij ook onze bijdrage blijven leveren.

Dit is slechts een ingekorte versie van het uiteindelijke verslag.