Onbeperkt stemmen – VN Verdrag

Nederland heeft het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking goedgekeurd.
In het VN Verdrag staan ook afspraken over inspraak en stemmen bij verkiezingen.
Gemeenten moeten regelen dat iedereen hier aan mee kan doen.


Het College voor de Rechten van de Mens houdt in de gaten of iedereen
 zich aan deze afspraken houdt.
In 2017 heeft het College onderzoek laten doen naar de toegankelijkheid van stemmen.
Vooral voor mensen die blind zijn of slecht zien en voor mensen met een verstandelijke beperking is het stemmen bij verkiezingen nog niet toegankelijk.

Het College heeft een makkelijk leesbaar boekje gemaakt waarin de resultaten en de verbeteringen staan.
Het boekje heet ‘Onbeperkt stemmen – Kunnen mensen met een beperking goed meedoen bij het stemmen voor de verkiezingen?’

Het boekje is hier te downloaden.