4 augustus 2020

Onderzoek Wmo/Wlz gemeente Coevorden

Er is een onderzoek geweest door en voor mensen met een verstandelijke beperking in Drenthe, waar de LFB ook heeft aan mee gewerkt.
De gemeente Coevorden wilde graag met Kansplus Drenthe, Zorgbelang Drenthe en LFB Wolvega een onderzoek houden over dagbesteding binnen de gemeente.

Harro Zwier heeft mee gekeken en de vragen vereenvoudigd.
Bijvoorbeeld weet je waar je naar toe moet gaan als je ander werk zou willen, en waar je dat moet aan vragen.

Een ander voorbeeld is: vraag je zelf een indicatie dagbesteding aan, of doe je dat samen of met je familie.
Zo waren er ongeveer 40 vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)/Wet langdurige zorg (Wlz) en dagbesteding die wij hebben vereenvoudigd.

Naar aanleiding van die vragen hebben we een gesprek gehad en de vragen doorgenomen met Zorgbelang en KansPlus Drenthe.
Mogelijk gaat Harro als opgeleide ervaringsdeskundige samenwerken met Zorgbelang Drenthe in Coevorden aan dit onderzoek.

Zorgbelang Drenthe
Onderzoek gemeente Coevorden