14 februari 2021

Online Debat in duidelijke taal

Op zaterdag 13 februari hebben een aantal medewerkers van de LFB meegedaan met het politieke debat in Duidelijke taal. Het debat was live te volgen op YouTube en via TV op NPO politiek.

De Directrice en een medewerker van LFB landelijk zaten in de Studio. Wouter Ykema en Evert Pultrum, Henk van Dijk samen met een Studente Elles Beenen, Theo Regterschot, Harro Zwier en Nynke de Vries hebben meegedaan vanuit LFB Wolvega. Er werden3 stellingen besproken. Nadat de toekomstige politieke raadsleden van de 2e kamer de stellingen hebben verdedigd (vertelt hadden hoe zij er over denken) konden we ook stemmen. Per stelling kon je stemmen. Er was genoeg tijd om te stemmen op de partij waarvan jij de uitleg het beste begreep. Dus Diegene die de stelling het beste uit legde en eenvoudige taal gebruikte, daarop kon je stemmen.

Deze partijen deden mee: VVD, Denk, Groenlinks, CDA, SGP, CU, Partij van de dieren, D66 en 50+. Tijdens het debat kon je chatten. Chatten betekend in dit geval dat je reacties kon typen en vragen kon stellen aan de raadsleden. De raadsleden konden daarop reageren. Evert Pultrum en Harro Zwier en Nynke de Vries vanuit LFB Wolvega hadden een vraag gesteld en die tijdens het debat besproken werden. Naast Harro Zwier en Evert Pultrum werden er nog meer vragen gesteld van Ervaringsdeskundigen van verschillende sterkplaatsen van de LFB en van mensen met een beperking die connecties hebben met de LFB.

Evert stelde een vraag over de lijst. Er staan straks 37 partijen op. Dat zijn er wel erg veel. De lijst is zo groot dat het heel moeilijk is om een keuze te maken. De lijst is voor mensen met een beperking overzichtelijk en niet meer te begrijpen en daardoor is het ook erg lastig om een goede partij te kiezen. Het is dan ook noodzakelijk dat partijen ook duidelijk en eenvoudig taal spreken. Waardoor mensen met een beperking begrijpen waar ze op moeten stemmen. CDA gaf een reactie dat er toch nog veel stembiljetten weggegooid werden. En dat dit erg jammer is. En dat dit erg goed in de gaten gehouden moet worden dat dit niet meer gebeurd. Ook mensen met een beperking mogen en kunnen stemmen. Waardoor hun stem ook gehoord word.

Harro Zwier en Nynke de Vries hadden een vraag over stemmen per post. Ouderen boven de 70 mogen nu stemmen per post. Dit is nu in de wet vast gelegd. Mensen met een beperking zijn soms ook kwetsbaar en kunnen nu ook niet werken of kunnen nu ook niet op straat, omdat ze dan Corona kunnen krijgen. Omdat ze dan misschien toch in aanraking komen met andere mensen en kans hebben op Corona. Vandaar de vraag of mensen met een beperking die kwetsbaar zijn ook per post mogen stemmen. Partij van die dieren antwoorde dat dit besproken is en dat aankomende week een uitspraak van de rechtszaak bekend word gemaakt. Het was een mooi debat waar we als LFB trots op mogen zijn.

Hieronder staat de link. Voor wie de uitzending heeft gemist, is er een mogelijkheid om het nog even te bekijken
Hierbij de link:   Online debat in duidelijke taal