1 september 2023

Online informatiebijeenkomsten over onvrijwillige zorg

In september zijn er vijf digitale bijeenkomsten over de Wet zorg en dwang (Wzd). De wet is het afgelopen jaar geëvalueerd. Later dit jaar doet het ministerie van VWS een aantal voorstellen om de wet te wijzigen. Tijdens de bijeenkomsten worden cliënten en naasten bijgepraat over de huidige stand van zaken. Bovendien kunnen zij hun ervaringen met onvrijwillige zorg en de Wzd delen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt in begrijpelijke taal uitgelegd wat onvrijwillige zorg en de Wzd zijn.
Er wordt antwoord gegeven op vragen zoals:

  • Wanneer heeft iemand te maken met de Wet zorg en dwang?
  • Aan welke afspraken/ regels moet de zorginstelling zich houden?
  • Hoe zit het met de Jeugdwet, Wmo en zorgverzekeringswet en onvrijwillige zorg?
  • Op welke punten wordt bekeken de Wet te wijzigen?

Aanmelden
Aanmelden voor een van de digitale bijeenkomsten over de Wzd kan hier

Wie zich aanmeldt, krijgt drie dagen voor de bijeenkomst een digitale link om in te loggen. Alle bijeenkomsten zijn digitaal en starten om 19.30. Elke sessie wordt rond 21.00 uur afgesloten.

Er vinden vijf bijeenkomsten plaats, voor vijf verschillende doelgroepen:

  • Dinsdag 12 september 2023: voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Donderdag 14 september 2023: voor naasten van mensen met een psychogeriatrische aandoening.
  • Dinsdag 19 september 2023: voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking.
  • Donderdag 21 september 2023: voor cliëntenraadsleden en verwantenraadsraadselen.
  • Woensdag 27 september 2023: voor mensen die een persoonsgebonden budget gebruiken.

De stem van de cliënt
De bijeenkomsten worden georganiseerd door ‘De stem van de cliënt’.
Dit is een samenwerkingsproject in opdracht van het ministerie van VWS in het kader van de Wet zorg en dwang. Belangrijkste doelstelling is het verspreiden van informatie over de wet en signaleren van knelpunten bij de achterban.
‘De stem van de cliënt’ is een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties Alzheimer Nederland, Het LSR, Ieder(in), LFB, KansPlus en Per Saldo.