29 april 2021

Ontwikkeling Telt Festival

LFB ervaringsdeskundigen Jeanet en Henk hebben samen met stagiaire Reynuck meegedaan met het Ontwikkeling Telt Festival op 20 april.

Het onderwerp van die dag was de mens centraal.
Henk en Jeanet konden zich vinden in de boodschap van een ervaringsdeskundige die vertelde dat taal toegankelijk moet zijn voor iedereen.
Dit is belangrijk niet alleen wanneer je bijvoorbeeld bij de huisarts zit, maar ook als je op een website informatie opzoekt.

De boodschap was: ‘begin bij de behoefte van de personen waar het om draait’.
Er werd verteld dat niet iedereen gelijke kansen heeft om te leren, terwijl dit wel heel belangrijk is voor je ontwikkeling.
Mensen met een beperking krijgen ook niet altijd de mogelijkheid om verder door te leren.
Henk en Jeanet vonden de bijeenkomst goed en leerzaam, omdat zij als VN-ambassadeurs zich veel bezighouden met deze onderwerpen.

Op 21 april hebben Wouter en Jeanet samen met stagiaires Cynthia en Reynuck meegedaan met het Ontwikkeling Telt Festival.
Het onderwerp van die dag was samenwerken.
We hebben geleerd dat samenwerken belangrijk is.
Een mooie uitspraak vonden wij: wil je goed met elkaar samenwerken moet je hetzelfde woordenboek gebruiken.
Dit laat zien hoe belangrijk begrijpelijke taal is.