24 september 2023

Onvrijwillige zorg en de Wet zorg en dwang

Heb jij als cliënt, naaste of vertegenwoordiger ervaring met onvrijwillige zorg en de Wet zorg en dwang? Deel je ervaring dan met ons door de vragenlijst in te vullen. Je helpt ons zo om duidelijk te maken hoe het in de praktijk gaat met de kennis over de wet én de toepassing van onvrijwillige zorg.

Wat is de Wet zorg en dwang en onvrijwillige zorg?
De Wet zorg en dwang (Wzd) zorgt voor betere bescherming van mensen die te maken krijgen met onvrijwillige zorg.
De wet bepaalt of je zorg mag krijgen waar je geen duidelijke toestemming voor geeft.
Of zorg die je niet wilt en waar je je tegen verzet.
Dan gaat het bijvoorbeeld over medicatie of medische handelingen die je niet wilt of het beperken van je bewegingsvrijheid. 

Voor wie is deze vragenlijst?
Je kunt de vragenlijst invullen als je: 

  • een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of gelijkgestelde aandoening (zoals het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en niet-aangeboren hersenletsel) hebt, 
  • én zorg en ondersteuning in een instelling en/of thuis ontvangt en daarbij te maken hebt met onvrijwillige zorg.  
  • Ook je naasten en vertegenwoordigers kunnen de vragenlijst (eventueel samen met jou) invullen. 

De vragenlijst
Welke ervaringen heb jij opgedaan met onvrijwillige zorg?
En wat weet je van de Wet zorg en dwang?
Heb je bijvoorbeeld informatie gekregen van je zorgaanbieder?
En ken je de cliëntvertrouwenspersoon van de Wzd? 

Vul hier onze vragenlijst in. Dit kan tot en met 2 oktober.

Het invullen van de vragenlijst duurt 15 tot 20 minuten. 

Waarom dit onderzoek?
Dit onderzoek is een samenwerking van de cliëntorganisaties LFB, Alzheimer NL, Ieder(in), KansPlus, het LSR en Per Saldo.
De uitkomsten nemen we mee in gesprekken over het verbeteren van de Wet zorg en dwang met zorgorganisaties zoals de ActiZ, VGN en V&VN, en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Zodat ook jouw ervaringen en die van je naasten en/of vertegenwoordiger gehoord worden.