Op naar een volgende stap – interview jobcoach Jaap Eekhout

Dit is een interview met jobcoach Jaap Eekhout over de arbeidsmarkt: Wat is er belangrijk?

Wat is het belangrijkst om iemand goed te kunnen helpen?

Een goed contact hebben met de klant en eerlijk zijn tegen elkaar.

Hoe komt een jobcoach er achter welke hulpmiddelen nodig zijn?

Als er hulpmiddelen nodig zijn op een werkplek is het van belang om dit samen met de klant en de werkgever te bespreken, te onderzoeken hoe en wat kan en met de UWV overleggen wat mogelijk is, als bijdrage vanuit het UWV. Dit is van belang om het aanvang van het contract te doen.

Moet een jobcoach soms bereid zijn om risico’s te nemen?

Risico’s nemen, liever niet maar als het in het belang van de klant is dan goed overleggen en uitleggen wat de gevolgen kunnen  zijn.

Hoe bouw je samen met je jobcoach een netwerk op om verder te komen?

De jobcoatch heeft een netwerk van bedrijven waar hij al eerder klanten heeft geplaatst, dit kan gebruikt worden om verder te komen voor jou als klant.

Is er een duidelijke middenweg tussen beschermde en reguliere werkplaats (tussen regulier en sociale werkplaats)?

Ja, tegenwoordig zijn er steeds meer werkplekken in een bedrijf of stichting waar een aantal mensen bij samenwerken met de vaste werknemers en waar ook altijd een begeleider in de buurt is voor als het nodig is. Bij Goes is dit bijvoorbeeld Randhof vanuit Gors.

Hoe onafhankelijk is een jobcotch? Zorgt het verband met organisaties als Arduin of Gors niet voor een belangenverstrengeling?

Nee volgens mij niet, zeker niet omdat wij werken vanuit de vraag van de klant er kan wel overleg nodig zijn met begeleiding maar dat gebeurd alleen met toestemming van de klant.

Kan je met een Wajong ook een reguliere baan krijgen?

Jazeker, dit gebeurd steeds meer. Een reguliere baan kan net als een aangepaste baan, maar wel met wat subsidie en loondispensatie.

Wat kan een jobcoach doen om er voor te zorgen dat een werknemer met een bepeking niet overvraagd wordt?

Belangrijk is dat de jobcoach de klant goed kent, niet heel snel plaatsen, maar een goed en degelijk onderzoek wie de klant is en wat nodig is voor de klant om goed en duurzaam in een bedrijf te kunnen werken.

Begeleid een jobcoach ook de werkgevers, die veelal geen ervaring hebben met mensen met een beperking?

Heel vaak is dat een groot onderdeel van het werk als jobcoach, niet alleen de werkgever maar ook de collega’s vinden het fijn als er met toestemming van de klant verteld wordt wie er komt werken en wat deze persoon nodig heeft.

Wordt een minimumloon altijd gecompenseerd vanuit een uitkering of iets anders, of zijn er ook gevallen waar mensen met een beperking onder het minimumloon betaald worden?

Helaas is dit laatste wel eens het geval, zeker mensen met een oude Wajonguitkering kan dit overkomen, dit zit hem in de mate van het Wajongpercentage. Als er loon wordt gegeven en dat is minder dan de Wajong niveau.

Wat kan iemand met een beperking het beste doen als hij het gevoel heeft dat hij niet gelijk behandeld wordt op de werkvloer?

Er is een wet gelijke behandeling en discriminatie, daar moet iedere Nederlander zich aan houden als het voorkomt dat je niet gelijk behandelt wordt kun je daar met hulp of zelf een beroep op dan vraag aan bij je begeleiding of op je werkplek.

Is er een website waar mensen met een beperking kunnen kijken waar ze recht op hebben?

Voor veel vragen kun je op de website van het UWV terecht, maar veel handiger is om een afspraak te maken. Een lijstje vragen samen te stelen en naar een arbeidsdeskundige UWV of klant-adviseur van de gemeente te gaan

Waar hangt het nu vanaf of je een Wajong kunt krijgen?

Er wordt eigenlijk geen Wajong meer verstrekt. Veel zaken gaan nu via de gemeente, alleen als het heel duidelijk is dat je voor je 17de jaar veel beperkingen hebt die je er van weerhouden ooit te kunnen werken wordt er nog een Wajong gegeven.

Loopt een jobcoach ook de eerste paar dagen op de werkplek mee?

Als het nodig is kan een jobcoach je inwerken op de werkplek zodat je samen aan de slag kunt gaan, zo hoeft de werkgever ook niet veel tijd in deze beginfase te steken. Dit wordt vergoed door het UWV. Via wajong heb je recht op een jobcoach voor ongeveer drie jaar die zo samen met jou je loopbaan kan begeleiden.

Kan een jobcoach ook iemand met een beperking helpen om een mogelijke vervolg opleiding te vinden?

Ja, samen onderzoeken we wat je wensen en mogelijkheden zijn en wat je vooropleiding eventueel is. Als je voor je 23ste jaar dit zou willen kan je dat aangeven bij de leerplichtambtenaar vanuit de gemeente. Dit is zo omdat men wil dat iedereen die het kan een startkwalificatie zou moeten hebben op niveau 2. Na je 23ste jaar zal er gezocht moeten naar een andere manier om je opleiding te financieren, vaak betekend dit dat je het zelf moet betalen.

Klopt het dat het steeds meer verwacht wordt dat iedere persoon zijn weg zou moeten kunnen vinden op de arbeidsmarkt?

Ja dat klopt, dat is ook een goede insteek zeker met de participatiewet en de verplichting voor bedrijven met meer dan 25 werknemers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Niet alle bedrijven kunnen dat, maar als er goed gekeken wordt binnen een bedrijf dan zijn er meestal wel mogelijkheden om iemand aan het werk te helpen.