20 januari 2022

Gemeenten, zorg voor duidelijke en begrijpelijke informatie rond verkiezingen

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
Ieder(in) zet zich samen met LFB, VGN en een aantal zorgaanbieders in voor duidelijke en begrijpelijke informatie over de verkiezingen.
Voor mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden is het belangrijk dat hier meer aandacht voor komt.

Oproep aan alle gemeenten
Om gemeenten bewust te maken van het belang van toegankelijke verkiezingen stellen we in de brief onder meer de volgende vragen:

  • Hoe toegankelijk zijn de verkiezingen bij u in de gemeente voor mensen met een verstandelijke beperking?
  • Heeft u hierover gesproken met mensen met een verstandelijke beperking?
  • Hoe eenvoudig zijn uw plannen geschreven?
  • Kunnen mensen met een verstandelijke beperking deze lezen en begrijpen?

Betrek de mensen om wie het gaat
Naast het vergroten van de nodige bewustwording hiervoor, willen we met deze vragen ook aangeven hoe belangrijk het is om juist de mensen met een beperking zelf te betrekken.
Zij kunnen namelijk zelf het beste vertellen wat ze nodig hebben, waar het nog niet goed geregeld is en wat beter moet.

Handreiking toegankelijke verkiezingen voor iedereen
Naast de brief aan gemeenten heeft Ieder(in) samen met Stichting Lezen & Schrijven en ProDemos, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, een handreiking over toegankelijke verkiezingen gemaakt.
Deze handreiking geeft handige tips over hoe je toegankelijke en begrijpelijke online en fysieke verkiezingsuitingen en bijeenkomsten organiseert.
En hoe je daarmee ervoor zorgt dat alle mensen de informatie kunnen lezen en begrijpen.

Bron: Ieder(in)