30 november 2018

Overstap van oude Wajong naar Wajong 2010

Als je onder de oude Wajong valt, is het mogelijk om over te stappen naar de Wajong 2010.
Dat kan, afhankelijk van je situatie, voordeel opleveren.
Er zijn drie soorten Wajong.

De oude Wajong van voor 2010, de Wajong 2010 en de Wajong 2015.
Overstappen kan alleen van de oude Wajongregeling naar de Wajong 2010.
Wanneer is een overstap gunstig?
Overstappen levert voordelen op als je:
Arbeidsvermogen hebt als je werkt en meer verdient dan 20% van het wettelijk minimumloon.
Arbeidsvermogen wordt vastgesteld door het UWV.
Je ontvangt daarvan een bevestiging in een brief.
In de oude Wajongregeling zit, je werkt en je stapt over naar de nieuwe Wajong (2010) kom je in de voortgezette werkregeling.
Indien nodig wordt je loon aangevuld tot het wettelijk minimumloon.
Je loon kan lager zijn dan het wettelijk minimumloon omdat je deeltijd werkt, omdat je werkgever loondispensatie voor je ontvangt, of een combinatie van beide.