28 mei 2018

Uitnodiging Participatiedag 28 juni

Geen vaste arbeidscontracten,regelmatig wisselen van baan minder inkomenszekerheid.

Dit zijn kenmerken van de moderne flexibele arbeidsmarkt.
Wat zijn de gevolgen van de flexibele arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking?

Kom op 28 juni luisteren en meepraten op de eerste Participatiedag 2018.

Een belangrijk uitgangspunt van flexibel werken is dat mensen zich aanpassen aan wisselende omstandigheden. Werken met een arbeidsbeperking is over het algemeen alleen succesvol als het werk wordt aanpast aan de mogelijkheden van de werknemer. Zijn dit zaken die haaks op elkaar staan?

Banen voor mensen met een arbeidsbeperking liggen niet voor het oprapen. Dit heeft onder meer te maken met vooroordelen. De flexibele arbeidsmarkt levert ook risico’s op: je kunt sneller je baan verliezen en het is moeilijker om weer een nieuwe passende baan te vinden. Wat moet je als belangenbehartiger weten over de flexibele arbeidsmarkt?

Programma

Kitty Jong, vice-voorzitter van de FNV, opent de Participatiedag. Zij vertelt over de invloed van flexibilisering van de arbeidsmarkt op werk van mensen met een arbeidsbeperking. Na vragen en gesprek met Kitty Jong kunt u deelnemen aan twee workshops (eentje voor en eentje na de lunch).

Het voorlopige workshop-aanbod ziet er als volgt uit:

 • Wet- en regelgeving
  Hoe is de flexibilisering geregeld in wet- en regelgeving? Wat betekent dit? Waar liggen kansen? Waar levert het problemen op?
 • Aan het werk als zelfstandige
  Over zelfstandig ondernemen in de flexibele arbeidsmarkt
 • Drempels en stigma
  Wat kun je doen tegen vooroordelen en stigma
 • Debat
  Aan de hand van stellingen over de flexibele arbeidsmarkt

Wanneer en waar

De Participatiedag 2018 is op donderdag 28 juni.
De locatie zal op een goed bereikbare en toegankelijke plek in Utrecht zijn.
We maken zo snel mogelijk bekend welke locatie we gekozen hebben.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden.

Deelname inclusief koffie/thee en lunch is gratis.
Reiskosten worden niet vergoed.