23 mei 2019

Persbericht: Hulpmiddel versterken medezeggenschap

Er is een nieuw hulpmiddel voor cliëntenraden, familieverenigingen en
familieverbanden: het Hulpmiddel versterken medezeggenschap. Met het
hulpmiddel kunnen onder meer cliëntenraden aan de slag om de
medezeggenschap te versterken.

Het afgelopen jaar werkten KansPlus en het LSR vanuit de Kwaliteitsagenda
Gehandicaptenzorg aan een project om cliëntenraden (en familieverenigingen en –
verbanden) binnen de gehandicaptenzorg meer invloed te geven op het beleid van de
zorgaanbieder.
Het Hulpmiddel versterken medezeggenschap is het resultaat van dit project.
Met dit hulpmiddel kan de cliëntenraad, ook in samenwerking met de bestuurder of
manager, aan de slag. De cliëntenraad evalueert op drie onderdelen: hoe hij zelf aan de
medezeggenschap werkt, hoe de samenwerking met de bestuurder verloopt en hoe het
contact met de achterban vorm krijgt. De cliëntenraad bespreekt wat goed gaat en wat
beter kan en maakt van de belangrijkste verbeterpunten een actieplan. Met het actieplan
kan de cliëntenraad concreet aan de slag om de medezeggenschap te versterken.
Zie hier Persbericht Hulpmiddel versterken medezeggenschap gecomprimeerd