8 januari 2019

Platform sociale netwerken

Vilans organiseert in 2019 bijeenkomsten van het Platform sociale netwerken.

Mensen met beperkingen helpen bij het opbouwen en versterken van hun sociale contacten.
Dat is het doel van het Platform sociale netwerken.
Iedereen die zich hierbij betrokken voelt kan zich aansluiten bij het Platform.
Klik hier voor meer informatie.