29 oktober 2021

Politiek Actief in Drenthe

Op 28 oktober hield STERKplaats Assen en Zorgbelang Drenthe een politieke avond, met als naam ‘Politiek Actief’. Evert en Lois en Harro waren daarvoor uitgenodigd vanuit LFB Wolvega. Om 16:30 uur begon het programma. De Woordvoerder Jan van Loenen opende de avond.

Daarna gaf  hij het woord aan 2 ervaringsdeskundigen. Johan Weishaupt, begon zijn ervaringen te vertellen. Daarna kwam Anne Driever  aan het woord. Zij vertelde haar ervaringen. Daarna konden de deelnemers in de zaal vragen stellen. Jeroen Veltheer vertelde hoe het werkt in de politiek. Hij vertelde over de raadsleden en de burgemeester en wethouders.

Daarna kreeg Hans Kuipers (lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe.) het woord. Hans vertelde over zijn missie, hij vertelde wat de plannen zijn, en wat hij wil bereiken in Drenthe. Toen werd er een lied gezongen door Peter de Jong over meedoen en inclusie.

Er kwamen ook nog 2 andere ervaringsdeskundigen het woord. Dit waren  Willemijn Döpp – van Berkum (Steunfractie Christen Unie Emmen). En Elisabeth Smelik (Voorzitter Participatieraad Assen). Willemijn vertelde over haar politieke loopbaan. Hoe ze dat voor elkaar gekregen heeft en wat ze bereikt heeft. Elisabeth vertelde over haar baan als voorzitter van de participatieraad (ook wel WMO-adviesraadgenoemd ). Daarna werd er weer een lied gezongen door zanger Peter de Jong. Hierbij kon je ook en hapje en een drankje nuttigen.

Daarna werden de deelnemers verzocht om naar de ruimte te gaan, waarvan ze bij binnenkomst een kaartje met een bepaalde kleur gekregen hadden.  Per kleur was er een workshop waar je je ervaringen kon delen, bijvoorbeeld over de taxi, Wat zijn de ervaringen van mensen met een beperking. Wat kan beter en wat gaat goed.

Na 3 kwartier gingen we weer naar de plenaire zaal, en werd er door de gesprekleiders in het kort vertelt wat er besproken is. Toen werd er nog een lied ter afsluiting gezongen door Peter de Jong en sloot Jan van Loenen de avond. Judith Ros was de hele avond druk bezig met filmen en met foto’s maken. Evert en Judith hebben samen ook nog een korte vlog opgenomen.

Het was een leuke en goed verzorgde avond, met veel inhoud in makkelijke taal, dat goed te begrijpen was.