9 februari 2022

Politiek debat LFB Wolvega

LFB Wolvega had de primeur om als eerste een politiek debat met de gemeenteraad te organiseren. Dat gebeurde dinsdagavond, 8 februari, in het gemeentehuis in Wolvega.

De opening werd verricht door LFB-deelnemer Evert Pultrum, waarna burgemeester André van de Nadort uitleg gaf over het functioneren van de raad. Vervolgens werd de film ‘Laat mij mijn eigen gang maar gaan’, het bijzondere en indrukwekkende leven van LFB-deelnemer Henk van Dijk. LFB-deelnemer Wouter Ykema nodigde de aanwezigen uit om hierover vragen te stellen.

Waarom een politiek debat?

Om een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid en het meedoen van mensen met een beperking in Weststellingwerf. Het is belangrijk om mee te denken, praten en beslissen als het om ons gaat. ‘Het is belangrijk dat er niet óver ons gesproken wordt maar mét ons wordt gesproken’. In het debat onder leiding van Pieter de Kroon wisselden de deelnemers en de acht raadsfractieleden met elkaar van gedachten over versterking en vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Weststellingwerf.
Over de stellingen zoals: ‘de gemeente maakt voldoende gebruik van de LFB-ervaringsdeskundigen en de gemeente zorgt voor voldoendeontwikkeling, zodat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving’. De conclusie was dat mensen met een beperking gelijkwaardig moeten worden behandeld.

Wat is LFB?

LFB Wolvega is een onderdeel van de landelijke vereniging LFB (Landelijke Federatie Belangenbehartiging). Een vereniging die opkomt voor de belangen van mensen met een beperking. LFB doet het werk dóór en vóór mensen met een beperking met ondersteuning van een coach. Door hun unieke werkwijze laat de LFB mensen met een beperking zelf aan het woord.

(Tekst & foto: Lenus van der Broek)

Politiek debat LFB Wolvega