4 december 2018

Politiek heeft te groot geloof in zelf doen

Op maandag 3 december, is het de internationale dag van de beperking.
In een speciale bijlage van de krant Trouw, kijkt Illya Soffer naar de stand van zaken over het VN-verdrag Handicap in Nederland. Zij is directeur van netwerk Ieder(in).

De politiek heeft een te groot geloof in zelf doen.
Het VN-verdrag Handicap geeft mensen met een beperking gelijke kansen.
Illya Soffer geeft aan dat met het VN-verdrag Handicap, toegankelijkheid het belangrijkst is.
Dat betekent dat het over toegankelijkheid gaat voor mensen met een beperking, bij alle thema’s van het leven.
Denk aan werk, onderwijs, inkomen, zorg en ondersteuning, wonen en sport.
De politiek vertrouwt er alleen te veel op dat bedrijven, overheid en instellingen zelf aan de slag gaan.
De politiek stelt geen wettelijke eisen.
Maar als je alleen inzet op ‘zelf doen’, red je het niet.
Het streven van Ieder(in) is duidelijk:

” Wij willen dat er vanaf nu generaties opgroeien die meer meedoen in de samenleving dan de generaties voor hen.
Want op hoe jongere leeftijd je volwaardig mee kunt doen, hoe langer dat doorwerkt in de rest van je leven.”

Bron: Ieder(in).