30 augustus 2018

Politiek Ontbijt op 21 september

Mensen met een verstandelijke beperking staan centraal bij Politiek Ontbijt in Nieuwspoort. KansPlus en Sien organiseren op vrijdagochtend 21 september een politiek ontbijt. Het thema van het ontbijt is: “Wat is er nodig voor een goede kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking?”

Politici, beleidsmedewerkers van diverse ministeries, belangenorganisaties en ouders gaan met elkaar in gesprek. Vanuit de dagelijkse praktijk delen ouders en professionals hun verhalen. Het doel van het ontbijt is om politici te voeden met informatie uit het veld en om de verbinding te versterken tussen het werk van belangenorganisaties en de politiek.

Het politieke ontbijt vindt plaats in Nieuwspoort in Den Haag van 8.00 tot 10.00 uur.

Belangrijke onderwerpen zullen de revue passeren in de vorm van pitches, toespraken en gesprekken.

Aan de orde komen onderwerpen zoals onafhankelijke cliëntondersteuning, de positie van naastbetrokkenen, de implementatie van het VN verdrag in de instellingen voor langdurige zorg, zeggenschap en medezeggenschap, wonen en zorg, de uitkomsten van het nog lopende programma ‘Samen sterk voor kwaliteit’ (De Kwaliteitsagenda) en de speerpunten van het Programma Gehandicaptenzorg.

Op 18 september is het Prinsjesdag en dan gaat het nieuwe parlementaire jaar van start. De politieke beschouwingen vinden plaats op woensdag 19 en vrijdag 21 september. Dit is het uitgelezen moment om een politiek ontbijt te organiseren om met elkaar kennis te maken en van gedachten te wisselen.