21 maart 2019

Praktijk cliëntondersteuning kan nog wel een impuls gebruiken

Bijna vier jaar na de decentralisaties in de zorg is de onafhankelijke cliëntondersteuning op papier geregeld, maar is er in de praktijk nog een wereld te winnen.
Nog steeds weten veel mensen, die cliëntondersteuning nodig hebben, niet dat deze bestaat of kunnen de weg ernaar toe niet vinden.

In een interview in Coincide geeft MEE NL-directeur Yvon van Houdt haar visie op het effectiever inzetten van de kennis en expertise van cliëntondersteuners.
Versterk de randvoorwaarden voor een integrale benadering van de ondersteuningsbehoeften van cliënten over domeinen heen.
Het is nodig om mensen centraal te stellen, te denken in oplossingen, keuzemogelijkheden aan te bieden, samenhang te organiseren en samen te werken.
Verder moet ingezet worden op het versterken van de competenties van de cliëntondersteuner en samenwerking met ervaringsdeskundigen.
Dit vraagt om investeringen in kwaliteit en professionaliteit, maar ook de bekendheid ervan.

Bron: Mee