15 november 2018

Prijsuitreiking Handhaving en Toezicht 2018

Inspecties winnen innovatie prijs Handhaving en Toezicht 2018 wat ook in de gemeente
Weststellingwerf heeft plaats gevonden door ervaringsdeskundige van de LFB.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst bleek dat het project van TSD over de Toegankelijkheid van het Sociaal Domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking niet alleen de prijs van de publieksjury maar ook van de vakjury heeft gewonnen. Een kroon op het werk van de van de medewerkers aan het project , in het bijzonder de mensen met een licht verstandelijke beperking van de LFB in Weststellingwerf, Henk van Dijk, Yta Strikwerda en Theo Regterschot, die als Mystery Guest deelnamen. De inspecties van Toezicht Sociaal Domein onderzochten in 2017 samen met ervaringsdeskundigen vijf gemeentes waaronder ook Weststellingwerf.

Het burgerperspectief stond centraal door inzet van ervaringsdeskundige in alle fase van het onderzoek. Daarbij is nauw samengewerkt met de LFB. De cliëntenorganisatie door en voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen hebben eerst aan gegeven wat voor hen belangrijk is. Dat waren zes punten waarop is getoetst. Daarna zijn ze als Mystery Guest op pad zijn gegaan met hulp vragen. En ze hebben aan de gemeente zelf hun ervaringen verteld. Al deze ervaringen zijn opgenomen. www.toegangssociaaldomein.nl.