21 maart 2019

Problemen bij CAK zorgwekkend

Maatregelen bij het CAK om de interne administratie en gegevensverwerking te verbeteren hebben nog onvoldoende verbetering gebracht.
Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Mensen die eigen bijdragen moeten betalen kunnen hierdoor in de problemen komen.

Het CAK is verantwoordelijk voor het vaststellen en innen van de eigen bijdragen die mensen moeten betalen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
Ook betaalt de uitvoeringsorganisatie namens de zorgkantoren de aanbieders die langdurige zorg leveren.
De NZa wil nu dat het CAK duidelijk maakt hoe zij de problemen oplossen.
Daarnaast geeft de toezichthouder aan de verbeterplannen op de voet te volgen.Ook zal de NZa in 2019 onderzoeken of de eigen bijdragen die mensen moeten betalen wel juist en tijdig zijn opgelegd
Als u vragen heeft over eigen bijdragen kunt contact opnemen met het Nationale Zorgnummer, www.nationalezorgnummer.nl, 0900 2356780 (20 ct per gesprek)

Bron: Iederin