10 oktober 2019

Filmopnames project leren van slachtoffers

Dounia Bouchikhi van LFB Goes vertelt over de filmopnames voor het project ‘leren van slachtoffers van seksueel misbruik’. “Van 12 tot en met 14 augustus waren we met elkaar aan het werk voor dit project. De filmopnames werden gedaan door Loes van Veen AV-Producties.”

De filmlocaties waren bij www.nieuwe-maen.nl. En www.varenderfgoedhoorn.nl in Hoorn.
Het waren drie pittige maar ontzettend bijzondere dagen.
Praten over zo’n onderwerp is natuurlijk niet niks.

Het is de bedoeling dat er een Toolkit komt die zorginstellingen kunnen afnemen bij ons.
Het Toolkit bestaat uit: een DVD waarin mensen met een verstandelijke beperking zelf hun verhaal doen.
Daarnaast komt er een boekje met foto’s van de filmopnames met quotes van de deelnemers.
het boekje ondersteund de film in beelden.
In de Toolkit gaan we themabijeenkomsten voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten, organiseren en er komt een trainingsaanbod voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking.
Door dat er door ervaringsdeskundige wordt gesproken over seksueel misbruik leren de professionals hoe zij kunnen handelen bij seksueel misbruik.

Het zou ontzettend mooi zijn als zorginstellingen in Goes en omgeving zich zouden melden bij de LFB, om zo ook hun eigen cliënten te kunnen helpen als zij dit ook mee maken of mee hebben gemaakt.
Wij hopen volgend jaar de trainingen te kunnen geven.

(Dit verslag staat ook in De Torenzicht)