11 juli 2024

Project ‘Lang zullen ze leren!’

Vanuit Hogeschool Windesheim en Hogeschool Utrecht wordt samen met een grote groep consortiumpartners, onderzoek gedaan naar ontwikkelingsgericht begeleiden van mensen met een licht verstandelijke beperking. De LFB is hierbij ook betrokken.

Bij dit onderzoek gaat het om de volgende vraag: Hoe kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking begeleid worden, zodat zij zich zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen en leren?

In samenwerking met de zorgorganisaties Triade Vitree en Amerpoort wordt kennis ontwikkeld, en wordt ontwikkelingsgericht begeleiden toegepast in de praktijk.

In deze nieuwsbrief leest u alles over de ontwikkelingen binnen dit project.