3 februari 2021

Project ‘Mijn Stem Telt’ gemeente Leeuwarden

In september 2020 is het mystery guest project begonnen binnen de gemeente Leeuwarden. Zes ervaringsdeskundige (Mystery guests) hebben onderzocht of zij antwoord kregen op hun hulpvraag, die zij stelden aan de gemeente Leeuwarden.

De ervaringsdeskundigen hebben eerst een training gehad. Tijdens deze training werden zij opgeleid tot Mystery guest. Daarna heeft iedereen twee hulpvragen bedacht die zij gesteld hebben aan de gemeente.
Tijdens het onderzoek is er gekeken naar de toegankelijkheid van de website. Ook is er gebeld en gechat met de gemeente. Tijdens deze contactmomenten zijn de hulpvragen gesteld en werd er gekeken of de mystery guests goed geholpen werden.

Van dit onderzoek is een rapport geschreven. Deze is uitgereikt aan de gemeente Leeuwarden.

Op maandag 1 februari was er een bijeenkomst via Microsoft Teams, waarbij de ervaringsdeskundigen hun ervaringen hebben verteld aan verschillende medewerkers van de gemeente. De gemeente gaf aan dat zij blij zijn met het rapport dat is geschreven en dat het duidelijke punten zijn waar ze mee aan de slag kunnen. Zo kregen ze de tip om meer uit te leggen. Dus leg uit waarom iemand naar een andere organisatie wordt door gestuurd. Een andere tip was het toevoegen van toegankelijkheidsfuncties op de website en om meer plaatjes en pictogrammen te gebruiken. En tijdens een telefoongesprek beter doorvragen. Dit zijn een aantal voorbeelden van de tips die zijn gegeven.

De ervaringsdeskundigheid van de ervaringsdeskundigen van LFB Leeuwarden zal ook meer worden ingezet binnen de gemeente.

Het was weer een mooi onderzoek, waar beide partijen veel van geleerd hebben!

Mijn stemt telt gemeente Leeuwarden